اخبار صنعتی

سختی فیلم TPU

2022-03-23

سختی فیلم پلاستیکی TPU معمولا با دوومتر Shore A و Shore D اندازه گیری می شود. Shore A برای مواد فیلم TPU نرمتر و Shore D برای مواد فیلم TPU سخت تر استفاده می شود. هر چه مقدار سختی بالاتر باشد، مقاومت در برابر سوراخ شدن و مقاومت در برابر سایش فیلم TPU بالاتر است. مقدار سختی کمتر، لایه بندی صاف و لمس بسیار نرم برای فیلم TPU.


سختی عمدتاً با محتوای قطعه سخت در ساختار رزین پلی یورتان ترموپلاستیک TPU تعیین می شود. هنگامی که سختی افزایش می یابد، مدول کششی فیلم TPU و استحکام پارگی افزایش می یابد، سفتی و تنش فشاری (ظرفیت بار) افزایش می یابد، ازدیاد طول کاهش می یابد، چگالی و تولید گرمای دینامیکی افزایش می یابد و عملکرد مقاومت محیطی افزایش می یابد.