اخبار صنعتی

فیلم EVA Hot Melt و TPU Hot Melt Film

2021-11-11

فیلم چسب حرارتی EVA و فیلم چسب ذوب داغ TPU دو نوع مهم از محصولات چسب حرارتی در چسب های حرارتی هستند. در واقع تشخیص این دو از شکل فیزیکی بسیار دشوار است، آنها هر دو سفید و نیمه شفاف هستند و می توان آنها را به دو دسته با مواد پایه و بدون مواد پایه تقسیم کرد.


در زیر لطفا تفاوت بین فیلم ذوب داغ EVA و فیلم ذوب داغ TPU را پیدا کنید:


1.  تفاوت در ویژگی های محصول

فیلم چسب ذوب داغ EVA مقاومت شستشوی ضعیفی دارد و در برابر تمیز کردن خشک مقاوم نیست، مقاومت در برابر دمای بالا 80 oC و مقاومت در برابر دمای پایین منفی 20 oج

فیلم چسب ذوب داغ TPU دارای مقاومت شستشوی خوب، مقاومت در برابر دمای بالا 110 استoC، مقاومت در برابر دمای پایین منفی 20 oج در ضمن، فیلم ذوب داغ TPU دارای خواص کششی نسبتا خوبی است.