اخبار صنعتی

فرآیند تولید فیلم TPU

2021-10-19

فیلم TPU ساخته شده از TPU "Thermoplastic Polyurethane Elastomer" که با فرآیند دمیدن و فرآیند ریخته گری تولید می شود.


فیلم TPU که با دمیدن پردازش می شود، مواد خام TPU توسط اکسترودر ذوب و پلاستیک می شود، از سر قالب وارد قالب می شود، توسط هوای فشرده باد می شود، کشیده می شود، سپس نورد می شود و شکاف می دهد.


فیلم TPU که توسط ریخته‌گری پردازش می‌شود، مواد خام TPU توسط اکسترودر ذوب و پلاستیک می‌شود، از قالب از طریق قالب شکاف اکسترود می‌شود، روی غلتک خنک‌کننده ریخته می‌شود، سرد می‌شود و سپس کشیده می‌شود، نورد می‌شود و شکاف می‌دهد.