اخبار صنعتی

سهم PVC در بین تمام پلاستیک ها

2020-05-11

با مراجعه به گروه تحقیقات بازار پلاستیک اروپا (PEMRG) و Conversion Market & Stategy GmbH ، انواع پلاستیک ها درصد زیر را نشان می دهند: PS، PS-E 6.7٪ ، PET 7.4٪ ، PUR 7.5٪ ، PVC 10 ٪، PE-HD، PE-LLD 12.3٪، PE-LD، PELLDis 17.5٪، PP برابر با 19.3٪ است.

0086-15858717321
sales@wzpolysan.com