اخبار صنعتی

فیلم کوچک پی وی سی

2020-05-11

فیلم انقباض پلی وینیل کلراید PVC می تواند فیلم قابل چاپ و بسته بندی فیلم باشد.


فیلم کوچک باریک PVC قابل چاپ است ، فرآیند قابل چاپ برچسب ، بیشتر برچسب های جعبه نوشیدنی از فیلم کوچک شده قابل چاپ PVC ساخته شده اند.


بسته بندی پی وی سی فیلم کوچک شده ، به عنوان فیلم مورد نیاز ، فیلم لوله ای می شود ، و پس از آن فرآیند شود تا کیسه / جیب مسطح بشکه شود. فیلم های کوچک بسته بندی PVC می توانند قابل چاپ ، اما ناخوشایند و یک رنگ باشند.

0086-15858717321
sales@wzpolysan.com